top of page

TREHØRNINGEN 
AVFALLSFORBRENNING 

Total CO₂ capture
70,000 tpa
Source
Waste incineration
Capture technology
Shell CANSOLV
Project partner
Eidsiva Bioenergi
Start of operations
2027/2028

Eidsiva Bioenergi sitt avfallsforbrenningsanlegg ligger på Trehørningen utenfor Hamar. Carbon Centric vil fange mer enn 80 prosent av CO₂-utslippene fra forbrenningsprosessen. Mellom 50 000 - 70 000 tonn CO₂ kan hentes ut fra røykgassen årlig og bli til en verdifull ressurs for andre virksomheter.

bottom of page