top of page

TREHØRNINGEN 
AVFALLSFORBRENNING 

Total CO₂ capture
70,000 tpa
Source
Waste incineration
Capture technology
Shell CANSOLV
Project partner
Eidsiva Bioenergi
Start of operations
2026

Eidsiva Bioenergi sitt avfallsforbrenningsanlegg ligger på Trehørningen utenfor Hamar. Carbon Centric vil fange mer enn 80 prosent av CO₂-utslippene fra forbrenningsprosessen. Mellom 50 000 - 70 000 tonn CO₂ kan hentes ut fra røykgassen årlig og bli til en verdifull ressurs for andre virksomheter.

bottom of page