TREHØRNINGEN 
AVFALLSFORBRENNING 

Total CO2 capture
50,000 - 70,000 tpa
Source
Waste incineration
Capture technology
Shell CANSOLV
Project partner
Eidsiva Bioenergi
Start of operations
2025

Eidsiva Bioenergi sitt avfallsforbrenningsanlegg ligger på Trehørningen utenfor Hamar. Carbon Centric vil fange mer enn 80 prosent av CO2-utslippene fra forbrenningsprosessen. Mellom 50 000 - 70 000 tonn CO2 kan hentes ut fra røykgassen årlig og bli til en verdifull ressurs for andre virksomheter. Målsettingen er at anlegget står klart i 2025.