top of page

Enova støtter en ny og viktig næring

Enova SF har støtter Carbon Centric i vårt arbeid med å etablere et fullskala karbonfangstanlegg i Rakkestad. Her står det et avfallsforbrenningsanlegg som vil redusere sine klimautslipp til et minimum. Anlegget får en kapasitet på 10.000 tonn CO₂ per år. Selv om anlegget er relativt lite, vil dette bli verdens første avfallsanlegg hvor man prosesserer all røykgass, og ikke bare en delstrøm. Carbon Centric vil sørge for etablering, drift og håndtering av flytende CO₂. Anlegget skal leveres i samarbeid med KANFA og Slåttland Mekaniske.


Enova har gitt ut en pressemelding om prosjektet. Klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn, sier følgende:


Vi må både kutte utslipp og fjerne CO₂ fra atmosfæren hvis vi skal redusere den globale oppvarmingen. Den siste rapporten fra FNs klimapanel sier dette i klartekst. Karbonfangst og -lagring er et helt nødvendig klimatiltak, og vi støtter derfor pilotprosjekter som dette i Østfold gjennom Enova. Prosjektet vil ha overføringsverdi til avfallsanlegg både i Norge og andre land.


Commentaires


bottom of page