top of page

Carbon Centric går internasjonalt

Carbon Centric og Kalka har inngått samarbeid om å etablere karbonfangst på Islands eneste avfallsforbrenningsanlegg. Dette blir Carbon Centrics første prosjekt utenfor Norge.


Cirka 10 000 tonn CO2 kan fanges fra forbrenningsanlegget årlig. Målet er at fangstanlegget i Reykjanesbær skal være i drift i 2025.


Prosjektet vil dra nytte av Carbon Centrics standardiserte karbonfangstkonsept. Kalka vil få et av de første fullskala karbonfangstanleggene i verden innen avfallsforbrenning.


Voksende internasjonal portefølje

Carbon Centric vil bygge, eie og drifte karbonfangstanlegget. Dette er det fjerde prosjektet som selskapet annonserer.


Foto: Digital modell av karbonfangstanlegget ved siden av avfallsforbrenningsanlegget til Kalka

Island er et ideelt sted for karbonfangst på grunn av god energitilgjengelighet, lokale lagringsmuligheter og CO2-bruksapplikasjoner. Vi er glade for å inngå dette samarbeidet med Kalka og for å etablere karbonfangst på Islands eneste avfallsforbrenningsanlegg, sier Fredrik Häger, CEO i Carbon Centric.

Bedre utnyttelse

Kalka spiller en viktig rolle for den internasjonale flyplassen og omkringliggende kommuner ved å håndtere avfall som ikke kan eller bør resirkuleres. I tillegg produserer avfallsforbrenningsanlegget nok spillvarme til å drive karbonfangstanlegget. Ved å benytte spillvarme separeres CO2 fra røykgassen, og CO2 foredles til en vare som kan brukes som innsatsfaktor i nye produkter eller lagres permanent. Begge alternativene kan gi en positiv klimaeffekt.


I løpet av de siste 3-4 årene har karbonfangst gått fra å være en fotnote til en overskrift i avfallsforbrenningsbransjen. Carbon Centric gjør et svært viktig arbeid med å ta konseptet fra FoU til kommersielt levedyktige løsninger. Selvfølgelig er det veldig spennende for oss å ha en mulighet til å være tidlig ute med å ta i bruk denne teknologien. I løpet av få år vil det ikke være et forbrenningsanlegg i verden som ikke fanger sin CO2, det er jeg ikke i tvil om", sier Steinþór Þórðarson, Managing Director i Kalka.

Foto: Fredrik Häger, daglig leder i Carbon Centric og Steinþór Þórðarson, administrerende direktør i Kalka


Standardisert og modulbasert design er nøkkelen For små og mellomstore forbrenningsanlegg kan det være betydelige barrierer med å starte med karbonfangst. Derfor tilbyr Carbon Centric et standardisert og modulært karbonfangstkonsept. Med denne tilnærmingen blir flere små prosjekter konkurransedyktige og lar forbrenningsanlegg installere karbonfangst allerede i dag.


Kalka er et godt eksempel på et lite avfallsforbrenningsanlegg som raskt kan komme i gang med karbonfangst med vår tilnærming, sier Fredrik Häger i Carbon Centric.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kenneth Juul, kommersiell direktør, Carbon Centric AS kj@carboncentric.no +47 99 00 82 69


Steinþór Þórðarson, administrerende direktør, Kalka Sorpeyðingarstöð sf. steinthor@kalka.is +354 698-3490


Carbon Centric AS

  • Etablert i 2021 av gründerteam og kraftprodusenten Østfold Energi

  • Har spesialisert seg på å utvikle klimapositive prosjekter med karbonfangst fra avfall og bioforbrenning

  • Selger nøkkelferdige fangstanlegg, i tillegg til å tilby karbonfangst som en tjeneste

  • Samarbeider med teknologipartnerne KANFA og Slåttland Mek. Industri

  • Har fire annonserte prosjekter i porteføljen med årlig fangstkapasitet opp til 200 000 tonn CO2 fra 2025. Selskapet har også betydelige internasjonale ambisjoner.


Kalka Sorpeyðingarstöð sf.

  • Etablert i 1978 i samarbeid mellom kommunene i Suðurnes-området; Reykjanesbær, Grindavík, Suðurnesjabær og Vogar

  • Dagens forbrenningsanlegg ble satt i drift i 2004

  • Håndterer rundt 20.000 tonn avfall per år, 12.500 tonn ved forbrenning

  • De siste årene har Kalka utvidet sitt virksomhetsområde, fra å være et rent avfallsforbrenningsanlegg til å levere et bredt spekter av avfallshåndteringstjenester.


Comments


bottom of page