top of page
CCS_STD_PLANT_Iso_1_edited.png

Modulbaserte fangstanlegg

Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg for små og mellomstore forbrenningstog, med utslipp over 10,000 tonn CO₂ per år. Konseptet vårt kan enkelt skaleres opp for å møte behovene til forbrenningsanlegg med varierende årlige utslipp.

Sammen med våre partnere tilbyr vi modulbasert karbonfangstteknologi som baserer seg på bruk av komponenter med standardiserte dimensjoner. Dette gjør innkjøpene rimeligere, samtidig som sammenstillingen foregår innendørs og under kontrollerte forhold. I sum gjør dette oss i stand til å hjelpe forbrenningsanlegg med å kutte klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og trygg måte.

Vi leverer nøkkelferdig karbonfangstanlegg til ditt forbrenningsanlegg og kan ta hånd om hele prosessen fra tidlig fase til idriftsettelse. Vi kan også supportere med drifts- og oppfølgingstjenester dersom dette er ønskelig.  
 
Ved å kjøpe et fangstanlegg fra Carbon Centric får du et driftssikkert karbonfangstanlegg basert på kjent teknologi med referanseprosjekter. Vi benytter oss av anerkjente leverandører i alle ledd, fra FEED, design, produksjon og montering.  

Produkt og tjenester: Services

Karbonfangst som en tjeneste

Ønsker du et karbonfangstanlegg til ditt forbrenningsanlegg, men behøver hjelp med prosjektutvikling, planlegging, finansiering, bygging og drift?

Carbon Centric tar seg av hele prosessen og leverer karbonfangst som en tjeneste. Vi er spesialister på karbonfangstanlegg for små og mellomstore forbrenningsanlegg, med ambisjon om å fange mellom
10,000 og 300,000 tonn CO₂ per år.

 
Vi dokumenterer de viktigste innsatsfaktorene og i tillegg til at mengden som lagres i permanent lager verifiseres av tredje part for trygg bokføring.  

1.png
Produkt og tjenester: Services

Salg av bærekraftig CO₂

Vi ønsker at det skal bli lettere for forbrukere av CO₂ til å ta gode klimavalg. Derfor tilbyr vi bærekraftig og flytende CO₂ med biogent opphav til ulike formål. Vårt produkt tilfredsstiller næringsmiddelindustrien krav til renhet og som åpner for en rekke bruksområder.  
 
At vår CO₂ har biogent opphav betyr at vi fanger CO₂ som allerede er en del av det naturlige kretsløpet, som eksempelvis ulike typer trevirke. Biogent CO₂ bidrar med andre ord ikke til ekstra global oppvarming slik CO₂ fra fossile kilder gjør (olje, gass og kull). Vår CO₂ har mellom 55 og 100 prosent biogent opphav, som gjør at du som kunde kan gjøre betydelige kutt i dine klimagassutslipp.  

 
Carbon Centric leverer CO₂ i flytende form, levert direkte til deg, og vi bistår også med å leveranse av tankløsninger og gassanlegg dersom du har behov for det. 

AdobeStock_49675397.jpeg
Produkt og tjenester: Sale of CO2
Produkt og tjenester: Carbon Credits

Reduksjon av karbonavtrykk som en tjeneste

Carbon Centric fjerner CO₂ fra lufta for deg – selv om du ikke er eier av et forbrenningsanlegg 
 
Heldigvis finnes det stadig flere selskaper som setter ambisiøse klimamål for sine virksomheter. Samtidig opplever mange utfordringer i det nye markedet for klimagassreduksjon og "carbon offsets" og særlig knyttet til umodent rammeverk og klimagassbokføring. Vi ønsker at karbonfjerning skal være lettfattelig og verifiserbart for din bedrift, og bistår derfor med å fange 100% biogen CO₂ og lagre den i geologiske formasjoner til evig tid. Biogen CO₂ er allerede en del av kretsløpet, og ved å fange og lagre denne, fjernes CO₂ fra atmosfæren. Bedriften din kan kreve disse negative utslippene ved å kjøpe karbonkreditter for å kompensere karbonfotavtrykket.

Med denne tjenesten tar vi oss av fangst, transport og permanent lagring, uten at du behøver investere i eget fangstanlegg og uten at du behøver et eget utslippspunkt. 

Som en del av tjenesten dokumenterer vi de viktigste innsatsfaktorene og mengden som lagres i permanent lager verifiseres av tredje part for trygg bokføring av negativt utslipp.

bottom of page