top of page

Først i Europa med karbonfangst på bioforbrenning

Carbon Centric skal fange CO2 fra Vardars bioforbrenningsanlegg på Hønefoss. Prosjektet blir et Europas første av sitt slag med en planlagt produksjonsstart i 2026.


Carbon Centric skal etablere et anlegg på Vardar Varmes forbrenningsanlegg for biomasse på Treklyngen industripark, rett utenfor Hønefoss. Med dette vil de rense mer enn 90 prosent av CO2-utslippene fra forbrenningsprosessen.


- Prosjektet er unikt fordi man renser CO2 fra en allerede bærekraftig kilde. Dette åpner for en rekke muligheter, som blant annet å lage sertifikater for såkalte negative utslipp. Dette er et godt eksempel på hvordan fjernvarmesektoren kan forbli best i klassen på klima, sier Kenneth Juul, CCO i Carbon Centric.

Foto: Illustrasjon av karbonfangstanlegget i forkant av Vardar Varmes forbrenningsanlegg.

Attraktiv forretningsmodell Med etablering av nye industrielle kunder i industriparken, vil Vardar Varme øke energiproduksjonen fra 50-60 GWh opp mot 200 GWh. Utslippene av biogen CO2 øker da opp mot 80 – 90 000 tonn i året, og Vardar Varme så mulighetene for å realisere karbonfangst i samarbeid med Carbon Centric.


-Med karbonfangst vil fjernvarmen få en positiv klimaeffekt. Det er banebrytende, sier Kjetil Bockmann, daglig leder i Vardar Varme.


For Carbon Centric er avtalen et bevis på at deres forretningsmodell er attraktiv i markedet. Fra før har de avtale om å bygge verdens første fullskala karbonfangstangstanlegg for avfallsforbrenning i Rakkestad, et anlegg som settes i drift i løpet av 2024/2025. Carbon Centric vil bygge, eie og drifte anlegget. En tilsvarende modell skal benyttes på Treklyngen.

Best i klassen Carbon Centric ble etablert i 2021 og tilbyr modulbaserte karbonfangstanlegg med fangst opp mot 120 000 tonn CO2 per år per modul. Fanget CO2 selges enten til industri, som i dag bruker fossil CO2, eller den rutes til aktører som kan lagre den permanent.


-Det er fortsatt tilgjengelighets- og logistikkutfordringer med lagring, så i påvente av gode løsninger er det naturlig å se på ulike typer av bruk. Bruk av CO2 med biogent opphav er fornuftig fordi den fortrenger den fossile CO2-en som i dag brukes i industrien, sier Juul.


Carbon Centric planlegger å etablere karbonfangstanlegget på Treklyngen i løpet av 2026. Juul har sterk tro på at avfall- og bioforbrenningsbransjen kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Juul avslutter:


Vi gjør det enkelt og attraktivt for utslippspunktene å starte med fangst, slik at de selv kan fokusere på å utvikle sin egen kjernevirksomhet. Det er vinn-vinn for alle parter, inkludert klimaet.


For ytterligere informasjon ta kontakt med :

Kenneth Juul, Chief Commercial Officer, Carbon Centric kj@carboncentric.no +47 99 00 82 69


Kjetil Bockman, daglig leder i Vardar Varme kjetil.bockmann@vardar.no +47 995 94 936FAKTA OM SELSKAPENE


Om Carbon Centric

  • Etablert i 2021 av et gründerteam og kraftprodusenten Østfold Energi

  • Spesialiserer seg på å utvikle klimapositive prosjekter med karbonfangst fra avfall- og bioforbrenning

  • Selger også nøkkelferdige fangstanlegg, samt leverer karbonfangst som tjeneste

  • Samarbeider med teknologipartnerne KANFA og Slåttland Mekaniske

  • Har to prosjekter i porteføljen med årlig fangstkapasitet opp mot 90 000 tonn CO2 fra 2024. Selskapet har betydelige internasjonale ambisjoner.


Om Vardar Varme

  • Etablert 2016 som et 100 % eid datterselskap av energikonsernet Vardar AS

  • Leverer om lag 50 GWh varme til Hønefoss by og ca 3 GWh fjernvarme på Vestfossen

  • På Follum har man en «Multibrenselkjele – MBK» på 35 MW som produserer høytrykksdamp ved forbrenning av sortert treavfall (RT flis). Anlegget ble bygget som en integrert del av Norske Skog Follum sin papirfabrikk, som ble avviklet i 2013.

  • Det jobbes med nye industrietableringer på Treklyngen, slik at leveransene vil øke opp mot anleggets kapasitet.

  • I tillegg jobbes det med strømproduksjon på Follum, slik at anlegget får ytterligere økt driftstid og blir et 100 % biogent kraftvarmeverk.

Comments


bottom of page