top of page

Skal lagre CO2 i Danmark


Carbon Centric har inngått en intensjonsavtale med Fidelis New Energy om permanent lagring av karbondioksid i «Norne Carbon Storage Hub» med mottaksterminal i Aalborg, Danmark.


- Vi har lenge vært på utkikk etter et selskap som Fidelis, som vil kunne sikre kostnadseffektiv storskala karbonlagring for våre kunder og partnere, sier Kenneth Juul, Chief Commercial Officer i Carbon Centric.


I februar annonserte Fidelis sitt landbaserte lagringsprosjekt Norne Carbon Storage Hub.

Det forventes at minst 800.000 tonn CO2 fra Carbon Centrics prosjekter årlig vil bli transportert til Fidelis' mottaksanlegg i Aalborg Havn og permanent lagret av Norne i 2027.

Trenger lager for industrien

I Danmark jobbes det nå med å etablere hele verdikjeden for karbonfangst, inkludert infrastruktur for transport og permanent lager. Nylig slapp den danske regjeringen sin CCS strategi, som skal sørge for at de når klimamålene for 2030.


- Karbonfangst er helt nødvendig for industri som ikke kan kutte utslipp på annen måte, som eksempelvis avfallsforbrenning. Per nå er det ingen tilgjengelig lagringskapasitet eller infrastruktur for transport av CO2 tilpasset industrien i Norge, så vi er svært glade for denne avtalen med Fidelis, sier Juul.


Carbon Centric har siden 2021 jobbet for å levere rimelige og nøkkelferdige karbonfangstløsninger for fjernvarmeanlegg, som forbrenner avfall og biomasse.


Selskapet har avtaler om fangst på flere anlegg i Norden og i løpet av 2024 bygges det første karbonfangstanlegget i Rakkestad.

-Med denne avtalen får vi et nytt og viktig verktøy i verktøykassen. Nå kan vi tilby karbonfangst, transport og lagring, noe som gir oss mulighet til å utvikle flere prosjekter i Norge samtidig som vi utvider vår virksomhet til Danmark, sier Juul.

-Viktig milepæl

Fidelis New Energy investerer i infrastruktur for klimapåvirkning i Europa og USA, inkludert infrastruktur for karbonfangst og -lagring, netto-null hydrogen og fornybart drivstoff.


-Vi er begeistret over å kunne tilby en sikker og kostnadseffektiv lagerløsning for Carbon Centric og deres kunder. Avtalen med Carbon Centric er en viktig milepæl for avkarboniseringen av Danmark og Nord-Europa. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Carbon Centric, sier Ulrik Weuder, Managing Director i Fidelis New Energy Europe.

Om Carbon Centric

Carbon Centric er et rendyrket CCUS-prosjektutviklings- og serviceselskap som jobber for å redusere karbonutslipp, primært fra avfalls- og bioforbrenning.

Carbon Centric utvikler en portefølje av CCUS-prosjekter og har som mål å installere fangstkapasitet på mer enn 2 millioner tonn karbondioksid innen 2028. Deres første fullskala karbonfangstanlegg vil være i kommersiell drift innen utgangen av 2024.


Om Fidelis New Energy

Fidelis New Energy jobber med avkarbonisering gjennom investeringer i infrastruktur for positiv klimapåvirkning med fokus på karbonfangst og lagring, fornybare drivstoff og produkter med lavt eller negativt karbonavtrykk i Europa og USA.

Fidelis New Energy har hovedkontor i Houston, Texas med kontorer i København, Danmark (europeisk hovedkvarter) og Baton Rouge, Louisiana.


Kommentare


bottom of page