top of page

Avtale med Linde Gas AS

Carbon Centric har inngått en avtale med Linde Gas AS om leveranse av flytende CO₂. Linde Gas er en av verdens største industrigassaktører og har en betydelig posisjon i det norske markedet. Flytende CO₂ skal produseres på det planlagte karbonfangstanlegget i Rakkestad. Her skal Carbon Centric resirkulere CO₂ fra energigjenvinningsanlegget til Østfold Energi. Produktet vil møte Lindes høye krav til kvalitetskontroll, renhet og sertifisering. Produktet vil distribueres videre til Lindes kunder innen ulike markedssegmenter.

Prosjektet er et godt eksempel på sirkulærøkonomi og bruk av overskuddsenergi. Store mengder CO₂, som i dag går til friluft, vil fanges av Carbon Centric og kommer til nytte som en råvare, i rekke applikasjoner. Fra energigjenvinningsanlegget i Rakkestad har majoritet av gassen et biogent opphav. Dette betyr at den er en del av den korte karbonsyklusen. CO₂ som resirkuleres fra denne typen prosesser fører til mindre bruk av fossil CO₂, og dermed også mindre CO₂ i atmosfæren. Anlegget vil være klimapositivt og karbonnegativt i et livssyklusperspektiv.


- Avtalen er svært viktig for realiseringen av prosjektet og vi er stolt over å få denne anerkjennelsen fra Linde, sier Fredrik Häger, daglig leder i Carbon Centric.


Comments


bottom of page