top of page

Avtale om samarbeid med Norsk e-Fuel

Norsk e-Fuel og Carbon Centric har inngått en «Memorandum of Understanding (MOU)», hvor Carbon Centric vil stå for produksjon og leveranse av CO₂ til Norsk e-Fuels produksjon av bærekraftig flydrivstoff (e-fuel).


E-fuel skiller seg fra andre typer bærekraftige flydrivstoff (også kjent under samlebetenelsen SAF «Sustainable Aviation Fuels»), ved at e-fuel produseres uten biomasser fra landbruk/avlinger. E-fuel produseres ved hjelp av grønt hydrogen (fornybar elektrisitet og vann) og CO₂.


Norsk e-Fuel arbeider med å etablere det første produksjonsanlegg for e-fuel i Mosjøen. E-fuel blir viktig for å redusere klimagassutslippene til innen flytransport. EU har satt høye mål om økende innfasing av SAF. Dette er spesielt viktig innen langdistanseflygning, hvor elektrifisering av flyflåten ikke vil være mulig. En stor fordel med e-fuel er at det kan blandes inn i dagens flydrivstoff, noe som betyr at man ikke trenger endre på eksisterende infrastruktur, samt at dagens flyflåte kan benytte denne typen drivstoff.

Foto: Illustrasjon av produksjonsanlegg i Mosjøen


Vi er glade for å kunne annonsere et samarbeid med Norsk e-Fuel. Flybransjen etterspør bærekraftig flydrivstoff, og i Norge har vi gode forutsetninger for å kunne produsere e-fuel. I tillegg avkarbonisering av flybransjen bidrar samarbeidet med Norsk e-Fuel til at vi kan akselerere utbyggingen av fangstkapasitet, noe verden trenger veldig mye av i årene fremover, forteller Kenneth Juul, CCO i Carbon Centric.

Foto: Kenneth Juul, CCO, Carbon Centric og Lars Bjørn Larsen, CCO, Norsk e-Fuel


Carbon Centric er følgelig i ferd med å bygge opp en plattform for å håndtere alle aspekter av den nye CO₂-industrien. I denne plattformen vil man aggregere resirkulert CO₂ fra en rekke ulike utslippskilder. Med utgangspunkt i denne, vil Carbon Centric levere flytende CO₂ til den planlagte produksjonsanlegget til Norsk e-Fuel i Mosjøen. På sikt vil plattformen også være i stand til å levere CO₂ til permanent lager.

Carbon Centric er en foretrukken samarbeidspartner for oss, ettersom de har tatt en tidlig og tydelig posisjon i de fremvoksende verdikjeder for CO₂, og dermed kan levere den CO₂en vi trenger for å kunne produsere e-fuel. Vi ser også at vi sammen kan skape verdifulle synergier, ettersom vi begge bygger opp en portfolio av produksjonsanlegg. Carbon Centric har sikret seg en solid posisjon i et fremtidig voksende marked, og vi er veldig stolte av å kunne få arbeide sammen med de fremover, sier Lars Bjørn Larsen, CCO i Norsk e-Fuel.

Comments


bottom of page