top of page

Alt klart for karbonfangst i Rakkestad

Styret i Carbon Centric tok torsdag investeringsbeslutning på det planlagte og banebrytende karbonfangstanlegget i Rakkestad.  


Beslutningen kom i kjølvannet av at Miljødirektoratet ga selskapet sin tillatelse for noen få uker tilbake. Carbon Centric investerer i størrelsesorden 100 millioner kroner for å etablere karbonfangstanlegget.  

 


Prosjekteringen av flaggskipprosjektet i Rakkestad er allerede i gang. Fabrikasjonen starter opp umiddelbart og Carbon Centric planlegger å sette anlegget i drift våren 2025. 

 

Dette anlegget er et bevis på at også mindre forbrenningsanlegg kan benytte seg av karbonfangst på sine utslippspunkt. Vi viser at det ikke er noen grunn til å vente. Med vår innovative gjennomføringsmodell posisjonerer vi oss helt i front i et stort internasjonalt marked for karbonfangst

Fredrik Häger, CEO i Carbon Centric.

 

Flere nye eiere  Tidligere i år hentet Carbon Centric inn over 120 millioner kroner og fikk dermed Vardar og Obligo inn på eiersiden (link). Østfold Energi er største eier med 45 prosent og eier også forbrenningsanlegget som nå skal bli utstyrt med et karbonfangstanlegg. Som del av finansieringen har selskapet også sikret et betydelig grønt lån fra DNB, samt 17.2 millioner i støtte via ENOVA. 


Avfallsforbrenning er en trygg og miljømessig god måte å destruere restavfall på. Samarbeidet med Carbon Centric vil gjøre anlegget vårt enda grønnere, ved at røykgassene renses og CO2 skilles ut. Dette er et viktig bidrag for å nå våre mål om store utslippsreduksjoner mot 2030.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 


Gjenbruker biogent CO2

I mangel av tilgjengelige lagringsmuligheter vil Carbon Centric fange og selge karbondioksid (CO2) til gjenbruk. Permanent lagring har åpenbart en klimaeffekt, men også bruk kan være klimapositivt. Bakgrunnen er at mye av den CO2 som benyttes i verden i dag, kommer fra fossile kilder. 50 prosent av CO2 fra avfallsforbrenning stammer fra biogene masser. I tillegg kan man produsere drivstoff med utgangspunkt i gjenbrukt CO2, noe som er en viktig strategi for å fjerne utslipp fra transportsektoren i EU. 

 

Anlegget i Rakkestad-prosjektet er dimensjonert for å fange 10.000 tonn CO2 per år. I prosjektet benytter selskapet seg av lisensiert teknologi fra Shell, levert av EPC- leverandør KANFA AS og deres underleverandør Slåttland Mek Industri AS. En rekke andre bedrifter fra regionen vil bidra under gjennomføringen. Selskapet har inngått en avtale med Linde Gas AS om leveranse av flytende CO₂ (link).   

bottom of page